Chit Loba EASY FILL PRO apa

Adeziv elastic WAKOL MS 230

Soluţie de chit pentru rosturi pe bază de apă. Pentru realizarea cimentului de lemn. Noua generaţie de soluţii de chituire a rosturilor pe bază de apă închide şi rosturile mari dintr-o singură aplicare.

Cantitate: 5 litri

Pret: 50 lei/litru, pret cu TVA

Caracteristici principale:

 • deosebit de uşor de prelucrat;
 • închide şi rosturi mari, printr-o singură chituire;
 • fără tasarea masei de chituire în rost;
 • uscare foarte rapidă;
 • capacitate bună de şlefuire, vizibil şi cu aderenţă redusă pe hârtia de şlefuit;
 • colorare optimă pe pardoseli uleiate şi lăcuite;
 • utilizabil pe toate tipurile de pardoseli din lemn european sau exotic;
 • miros neutru.

Domeniu de utilizare:

Pentru închiderea rosturilor şi deteriorărilor mici la parchetul lipit şi podelele din lemn. Podelele vechi cu rosturi foarte late şi murdare, precum şi podelele din lemn fixate cu cuie sau şuruburi pe construcţiile din lemn nu sunt chituite în general, chitul pentru lemn uscat se rupe cel puţin parţial.

Corp solid 30 ±2%

Depozitare şi transport. Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare şi transport la +5 până la +25°C. Protejaţi împotriva îngheţului.

GISCODE W2+

Informații tehnice

Indicaţii de prelucrare

 • suprafaţa trebuie să fie şlefuită corespunzător, umiditatea lemnului max. 12%;
 • podeaua trebuie să fie uscată şi fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de şlefuire şi alte impurităţi. Temperatura ambiantă +15°C până la +25°C, umiditatea relativă a aerului 40% până la 75%, temperatura materialului +18°C până la +25°C. Aerisiţi suficient spaţiile de lucru;
 • agitaţi bine materialul.
 • respectaţi specificaţiile generale şi specifice produsului privind protecţia muncii. Indicaţiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucţiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

Diluant

 • Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare şi nu trebuie să fie diluat!
 • Aparat aplicator/consum de material. Şpaclu pentru suprafeţe mari LOBATOOL / cca. 100ml/m² (10m²/l). Consumul poate varia în funcţie de lăţimea rosturilor.

Durată de uscare

 • la parchetul nou montat şlefuirea poate fi efectuată după 15-30 minute, la lucrări de renovare cu rosturi foarte mari aşteptaţi uscarea peste noapte;
 • prelucrare cu produsele LOBADUR® sau LOBASOL® cel mai devreme după 60 min.

Sisteme adecvate pentru tratarea suprafeţelor:

 • sisteme LOBADUR®.
 • Sistemele de ulei LOBASOL®.

Utilizare:

 • după şlefuirea medie (de ex. granulaţia 60) şi înaintea şlefuirii fine (de ex. granulaţia 100);
 • frământaţi produsul cu praf pe cât posibil fin de la şlefuirea lemnului de tipul respectiv într-o masă păstoasă, moale;
 • cu cât este mai fină pulberea de şlefuire, cu atât masa este mai uşor de aplicat cu spatula şi cu atât este mai bună aderenţă în rosturi;
 • înaintea şlefuirii fine se efectuează aplicarea cu spatula pe întreaga podea;
 • în cazul rosturilor mari, respectiv al deteriorărilor, repetaţi procedura după uscare;
 • îndepărtaţi cu atenţie resturile de pe suprafaţă;
 • șlefuiţi complet kitul de pe suprafaţă după uscare (şlefuire fină).

Utilizarea unui grund sau a unui strat integral de vopsea: utilizarea unui grund creşte siguranţă la prelucrare şi garantează o suprafaţă fără protuberanţe şi dâre, aproape independent de tipul de lemn.

Indicaţii generale

Curăţarea echipamentelor de lucru: curăţaţi echipamentele de lucru cu solvenţi, ca de ex. substanţe de curăţare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C şi umiditatea relativă a aerului de la 55% până la 65%, precum şi cu aerisirea atentă a spaţiilor de lucru, fără curenţi de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durităţii finale, nu curăţaţi umed şi nu aşezaţi covoare. Pentru acoperirea suprafeţei înaintea atingerii durităţii finale, utilizaţi LOBATOOL Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informaţiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: sistemele de vopsea pe bază de apă au de regulă tendinţa de lipire a muchiilor. Pentru a exclude în mare măsură formarea rosturilor neregulate asociate cu lipirea blocurilor, trebuie să se ia diferite măsuri: Lipirea prin batere, respectiv elastică a elementelor de parchet, cimentarea atentă a rosturilor, utilizarea grundurilor adecvate, ca de ex. LOBADUR® WS EasyPrime, tratarea marginilor canelurilor de la plăcile masive de lemn cu ceară compatibilă cu vopseaua înaintea amplasării. Luarea măsurilor care menţin constantă clima ambiantă, în special umiditatea relativă a aerului. (Se recomandă consilierea atentă a clienţilor). Deosebit de vulnerabile sunt podelele vechi cu adezivi deterioraţi in prealabil, labili, podelele cu parchet, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele, precum şi podelele cu parchet amplasat paralel, parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidităţii, ca de ex. fagul, arţarul.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet şi mobilă pot conduce la înmuieri şi decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile şi vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete şi altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeţei.

Indicaţii de siguranţă: la prelucrarea şi uscarea produselor cu conţinut mare de solvenţi se produc vapori inflamabili de solvenţi. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiţi riguros spaţiile de lucru şi de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spaţiile de lucru şi auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitaţi orice formare de scântei, de asemenea, la instalaţiile electrice. Menţineţi recipientele cu materiale închise etanş. Îndepărtaţi componentele sensibile la solvenţi, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenţi.

Informaţiile din acest document şi toate celelalte indicaţii şi recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienţei anterioare şi se referă la condiţiile standard. Din cauza multitudinii de posibilităţi de utilizare şi condiţii de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuţiei cu departamentul LOBA de tehnică a aplicaţiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele şi normele actuale. Răspunderea şi responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condiţiilor noastre generale de afaceri şi nu sunt extinse prin aceste informaţii şi nici prin consilierea noastră. Odată cu apariţia unor noi informaţii tehnice, cele vechi îşi pierd valabilitatea.

 

Consultant tehnic, SC Magtomvic SRL, Muresan Gabriel Marius - 0722.380.175