Instructiuni de montaj
Inapoi
2 Instructiuni montaj parchet incalzire prin pardoseala

Pentru a fi pretabil pentru încălzirea în pardoseală, atunci când se optează pentru un parchet trebuie avute în vedere anumite elemente cum ar fi coeficientul de rezistență termică al lemnului și faptul că parchetul din lemn masiv și cel stratificat lucrează în timp. Acestea fiind influențate continuu de temperatură și umiditatea ambientală; dacă umiditatea ambientală este mare, lemnul va absorbi vapori de apă și își va mări volumul, iar dacă aerul este relativ uscat, iarna, când camerele sunt încălzite, lemnul va elimina vaporii de apă, diminuându-și volumul rezultând rosturi inestetice între lamele. Cel mai indicat parchet pentru încălzirea în pardoseală este cel stratificat (multistrat), acesta având un coeficienți de rezistență termică și dilatare scăzuți.

Coeficientul de rezistență termică al parchetului depinde de tipul și grosimea lemnului și poate varia de la 0.03 m 2 K/m la 0.15 m 2 K/m. Această variație a coeficientului de rezistență termică poate duce la o variație a puterii degajate de încălzirea în pardoseala de la 50 W/m 2 la 90 W/m 2 , pentru un circuit de încălzire în pardoseală cu următoarele caracteristici:

 • - temperatură tur agent termic 45˚ C;
 • - temperatura retur agent termic 35˚ C;
 • - pasul de montaj al conductelor 15 cm;

Variația puterii degajată de sistemul de încălzirea în pardoseală duce la creșterea sau scăderea temperaturii la nivelul pardoselii sau la o temperatură incomfortabilă în interiorul camerei, temperatura ce se măsoară la o distanță de 1,5 m față de pardoseală. De aceea întotdeauna finisajul pardoselii trebuie să fie cel preconizat inițial, pe baza căruia s-a proiectat și executat instalația.

Instrucțiuni de bază

Ciclul de uscare artificială al sapei

După cel puțin 28 de zile de la realizarea acesteia (timp necesar indicat de fabricant pentru lianți cu uscare rapidă și pentru anhidrite), ciclul de uscare rapidă a șapei va putea fi efectuat prin punerea în funcțiune a instalației de încălzire și urmând fazele descrise mai jos, astfel încât să se atingă procentul de umiditate reziduală cerut, și să se elibereze tensiunile de retragere ale șapei, stabilizând-o astfel definitiv:

 • 1. după deconectarea tuturor sondelor termostatice ambientale, care ar face ca instalația de încălzire să funcționeze numai condiționată de temperature aerului, porniți instalația crescând temperatura apei cu 2 - 4 grade Celsius pe zi, până când ajunge la o temperatură maximă de 40 - 45 grade. Inițial, centrală trebuie pusă în funcțiune la o temperatură de pornire apropiată de cea ambientală;
 • 2. menținerea instalației la temperatura maximă pentru 1 sau 2 săptămâni;
 • 3. oprirea instalației coborând temperatura cu circa 5 grade pe zi;
 • 4. lăsarea instalației oprite pentru 5 - 10 zile;
 • 5. repornirea centralei, crescând progresiv temperatura;
 • 6. lăsarea în funcțiune câteva zile;
 • 7. coborârea progresivă a temperaturii și oprirea centralei, așteptând ca instalația să se răcească.

La sfârșitul acestui ciclu, va fi necesară verificarea umidității reziduale cu ajutorul metodei carburii de calciu. Sapa este uscată atunci când umiditatea conținută va fi inferioară valorii de 1,7% CM pentru o sapă de ciment și 0,2% CM pentru una anhidrică.

Înainte de realizarea sapei este indispensabilă localizarea și înregistrarea locurilor unde se află canalizările, pentru a putea efectua prelevările, fără a deteriora instalația.

Montarea parchetului se execută numai după punerea în funcțiune a instalației de încălzire, atunci când șapa este perfect întărită și uscată. Etapele montării parchetului ca finisaj pentru o încăpere cu încălzire în pardoseală:

Primă etapă în montarea parchetului este să vă asigurați că șapa este:

 • 1. stabilă din punct de vedere al structurii;
 • 2. curată, măturată și fără alte sfărmături sau alte impurități, cum ar fi: praf, ceară, adeziv vechi sau grăsimi;
 • 3. plană;
 • 4. uscată, sapă nu trebuie să aibă umiditatea în profunzime mai mare de 2%.
 • -Când achiziționați parchet, adăugați 5% la suprafața efectivă pentru a include și tăieturile necesare.
 • -Înainte de montarea parchetului, instalația de încălzire va fi menținută în funcțiune timp de doua săptămâni, fară întrerupere, la parametrii proiectați.
 • -Parchetul va fi depozitat pe pardoseală în vederea uscării pe durata celei de a doua săptămâni.
 • -Montajul parchetului se face cu încălzirea oprită și se recomandă ca acesta să se facă prin lipire.
 • -După montaj, instalația va rămâne oprită timp de 48 de ore, după care se poate trece la exploatarea normală.

Nu se va depozita parchetul în încăperi unde se zugrăvește, se trag sau se corectează șape, se montează sau demontează ferestre, unde nu există uși, se efectuează lucrări de instalații sanitare și orice altă lucrare ce presupune transfer de umezeală de la surse potențiale.

Nu folosiți folii de plastic sau similar pentru acoperirea parchetului, acestea creează condens, folosiți carton ondulat, daca doriți să îl acoperiți cu ceva.

Parchetul trebuie montat conform instrucțiunilor în încăperile care sunt încălzite până la o temperatură de interior normală în timpul sezonului (între 15 și 22 grade Celsius). Temperatura trebuie menținută constantă - variațiile de temperatură mai mari de 10 grade Celsius în perioada de aclimatizare sau în termen de 30 de zile după instalare pot compromite parchetul nemontat sau montat.

Montajul trebuie efectuat cu profesioniști specializați în montajul parchetului masiv și stratificat. Nu folosiți radiatoare sau tunuri cu aer cald la mai puțin de 2 m de parchetul depozitat! - acesta se va usca mai mult decât este necesar și ulterior va absorbi din nou umiditate, astfel existând posibilitatea să se deformeze.

Scule și unelete necesare la montare:

 • - ruletă;
 • - ciocan;
 • - cretă;
 • - creion;
 • - fierăstrău de mână (un fierăstrău electric ar fi de preferat);
 • - distanțiere de lemn sau de plastic (0,6cm) încălzire pardosea.